Spesmek har kassevendere for nedlegging av kasser på transportbaner.