VÅR HISTORIE

Spesmek ble etablert i oktober 2001 av Bjørn M. Kristiansen.

Den første tiden drev Spesmek i leide lokaler hos Storegga Betong. Hovedgeskjeften har alltid vært maskinbygging og reparasjon av maskiner og utstyr for industrien. Spesmek har også hatt salg av hydraulisk og pneumatisk utstyr for landbruk og industri.

Vårt første oppdrag var bygging av kjerneborehenger for Statens Vegvesen –  Veglaboratoriet. Dette utstyret er enda i bruk og er årlig inne til klargjøring og service før sommersesongen.

Spesmek har helt siden starten utviklet og designet sine egne maskiner.

Ett av de første produktene vi utviklet og produserte for salg var vårt takborestativ TBS4500.  Det første ble solgt til Nordia i oktober 2002. I senere tid er det solgt over 50 av disse til Danmark og det er også omtalt i Bygergo.dk som linker til gode tekniske hjelpemidler i bygge og anleggsbransjen.

Videre utviklet vi vår første piggemaskin for lastebildekk i 2005. Denne har vi utviklet videre og solgt noen av opp gjennom årene som halvautomatisk piggemaskin. 

I 2007 ble vi kontaktet av en representant for Bewi, som lurte på om vi kunne bistå med reparasjoner på maskinene deres ved fabrikken i Torsken. Dette førte til at vi senere fikk spørsmål fra Svenn Bekken om vi kunne komme ned til Frøya og hjelpe dem med produksjonsmaskinene deres der. 

Det ble starten på et langt samarbeid, der vi har levert det meste av pakkemaskiner og interntransport til deres fabrikk på Frøya, og senere til fabrikkene deres i resten av Norge. Samtidig som vi har bygget opp en solid kompetanse på EPS produksjon og spesielt fiskekasseproduksjon.

Denne kompetansen har vi brukt til å utvikle en serie maskiner for dette. Kassestablere, lokkstablere, silostyringer og kassetester for kvalitetskontroll av fiskekasser er noen av maskinene vi har utviklet selv. Transportbaner og lastehallsløsninger er også noe vi spesiallager til kunder.  

I dag finner du kassestablere og EPS maskiner produsert av Spesmek,  fra Stavanger i sør til Hammerfest i nord.

I 2013 ble lokalene vi driver i nå kjøpt og driftsformen ble endret fra ENK til AS.

I 2015 utvidet vi sortimentet med å selge og installere industriroboter, såkalte coboter. 

Vi har i de senere årene jobbet mer med å utvide vår portefølje av egenutviklede maskiner, samt å modernisere og automatisere vår produksjon. Siste tilskudd til våre produkter er vår helautomatiske piggemaskin for storbildekk. Jobb smartere, ikke hardere er blitt vårt mantra når vi tenker nye maskiner og forbedringer. 

Maskinparken består idag av CNC styrt plasmabord, CNC fres og CNC dreiebenk. I tillegg har vi platesaks, sveiseutstyr og en datastyrt knekkemaskin.

Spesmek har lenge satset på rekruttering til faget og har hatt lærlinger både i industrimekanikerfaget og automasjonsfaget. Det er foreløpig utdelt 13 fagbrev – flere med Meget godt bestått, dette er vi veldig stolt av.