KASSETESTER

Vi har utviklet en maskin for testing av kvaliteten på fiskekasser. Maskinen er laget med fokus på brukervennlighet og registrerer vekt, styrke og fleksibilitet på kassene. Godkjent resultat vises tydelig på skjerm.

Styrke og fleksibilitet vises grafisk og det er innebygget database for lagring av tester slik at det til enhver tid vil være mulig å dokumentere kvaliteten på de som er testet. 

Dette utstyret er til stor hjelp ved opplæring av personell i produksjonen og ett ypperlig verktøy for å sikre jevn kvalitet på produktene. Ved jevn kvalitet vil også produksjonskostnadene holdes jevnt. Det vil også være en kvalitetssikring overfor kunder. Ved en diskusjon om kvalitet kan man sende rapport på resultat til kunde ved behov. 

Styres fra pc eller nettbrett. testresultater lagres i database i testeren.

Kan tilkoples nettverk slik at det er mulig å hente fram tidligere tester eller se testing i realtime fra en pc hvor som helst i nettverket.