KS-AI8040T ABSORBENT-ILEGGER

Vi har utviklet utstyr for automatisk ilegging av absorbent i fiskekasser. 

Maskinen kan utstyres med limaggregat som påfører lim i kassen slik at absorbentene ligger sikkert i kassen

Maskinen plasseres i linjen f.eks mellom merkemaskin og kassestabler.

Vi lager også disse tilpasset til kundens ønsker og behov.

Ett eksempel er absorbentleggere som er sammenbygget med kassestabler. 

 

Ønsker du info

Send oss en mail så kontakter vi deg, sammen finner vi ut hva du trenger.